ТЕХНИКИЙН МАГАДЛАЛ ХИЙВ

Дулааны станцын 2 зуухны техникийн магадлал хийх усан сорилтыг 2020 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдөр  Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагчтай хамтран амжилттай хийлээ