СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАГДЛАА

Бохир усны өргөх станцыг автомат хяналт удирдлагын систем, дулаан хуваарилах төвийг хяналтын системд шилжүүлсэнтэй  холбоотойгоор “Enlight” ХХК-аас инженер техникийн ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.