НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“Гамшгийн эрсдлийн тухай ойлголт, хууль эрх зүйн орчин” сэдэвт цахим сургалтад нийт 42 ажилтан хамрагдлаа.