МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2019 оны 4 дүгээр сарын 23-ний өдөр  Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газар, Анхан шатны шүүх, прокурор, Эрүүл мэндийн газар, Нээлттэй хорих 445-р анги, Шүүхийн шинжилгээний алба, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг байгууллагууд хамтран Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх нь сэдэвт “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” болж, өдөрлөгийн хүрээнд нийт ажилтнуудад “Архидан согтууруулахтай тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх” сэдвүүдээр сургалт  зохион байгууллаа. Сургалтанд  нийт 48 ажилтан хамрагдсан.