МЭДЛЭГИЙН ЭЭЛЖИТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

БНХАУ-ын Ухань мужаас үүдэлтэй өмнөд хөршид дэгдсэн коронавирусний халдвартай холбоотойгоор бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр Эрчим хүчний тоноглол дамжлагыг шууд ажиллуулах, үйлчлэх болон засвар угсралтын үйл ажиллагаанд хамаарагдах ажиллагсадаас 1 танхимд 2 ажилтан байхаар 2 танхимд ээлжит аюулгүй ажиллагааны дүрмийн мэдлэгийн шалгалтыг зохион байгууллаа.