ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 09 дүгээр сарын 04 өдөр инженер техникийн ажилтнуудын дунд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль дүрэм журам, эрчим хүчний тухай түүнтэй холбоотой хууль дүрэм журмын сургалтыг мэргэжлийн хяналтын газрын эрчим хүчний улсын ахлах байцаагч Б.Оюунтуяа зохион байгууллаа. Сургалтанд  18 инженер техникийн ажилтан хамрагдлаа