ИЖИЛ ТӨСТЭЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУРШЛАГА СУДЛАВ.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны хүрээнд Дархан-Уул аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг ижил төстэй байгууллагууд болох “Дархан Ус суваг” ХК, “Дархан дулааны сүлжээ” ТӨХК, “Дархан дулааны цахилгаан станц” ТӨХК -уудын үйл ажиллагаатай танилцаж, сайн туршлага судаллаа.