ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА

Монгол Улсын Засгийн газрын шийдвэрээр засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага, хуулийн этгээдүүд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн. Үүнтэй холбоотой “Шинэ коронавирусийн халдвараас сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, цаашид авах арга хэмжээний ” талаар захирлын зөвлөл 2020-02-12-ны өдөр хуралдаа.