ЗАРЛАЛ

Халаалт өгөхтэй холбоотой 9-р сарын 14-ний өдрөөс системийг усаар дүүргэх тул айл өрх, аж ахуй нэгж байгууллагууд гэрээ эзэнтэй байлгаж халаах хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, ус алдахаас сэргийлнэ үү.
Дуудлага хүлээн авах утас: 88542345