ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨР

Өнөөдөр “#ДэлхийнУсныӨдөр” тохиож байна. Жил бүрийн энэ өдрийг #ЦЭВЭРУСНЫ гачигдалд байгаа олон улс орнуудыг усны гачигдлаас гаргах, цэвэр усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, арвилан хэмнэх зорилгоор НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 1993 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийг “ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨР” болгон зарлан тунхаглаж, жил бүрийн энэхүү өдрийг тусгай уриан дор тэмдэглэхээр шийдвэрлэсэн.
Энэ жилийн хувьд тус өдрийг НҮБ-аас “Газрын доорх ус” уриан доор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр зарлаад байна.
Иймд та бүхнийг ундны усаа хайрлан, усны нөөц түүнийг зөв зохистой ашиглах тал дээр хамтран ажиллахыг уриалж байна.
May be a cartoon