ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Ахлах химич К.Анаргүль 2019-01-24-ны өдөр батлагдсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Дулааны станцын ус бэлтгэлийн лаборант нарт “Химийн лабораторид ажиллах үед  тавигдах аюулгүйн шаардлага” сэвдээр сургалт зохион байгуулж шалгалт авлаа. Сургалтанд нийт 4 лаборант хамрагдаж ирц 100%-тай. Шалгалтанд 1 лаборант 85%-тай, 3 лаборант 90%-тай өгч хангалттай үнэлгээ авлаа.