Дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

2019 оны 03 дугаар  18-ны өдөр Химич К.Анаргүль  Цэвэрлэх байгууламж болон КНС-ын операта, машинч  нарт “Шат тавцан бусад хэрэгсэл дээр өндөрт ажиллах, Цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт” сэдвээр сургалт зохион байгуулж шалгалт авлаа.