Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын Дулаан Шарын гол ТӨХК-ийн цэвэр бохир усны үйлчилгээний тариф

Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн цэвэр бохир усны үйлчилгээний тариф батлах тухай Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 20 дугаар тогтоол