Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналт шалгалт хийгдэж байна

Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх хяналт шалгалт хийгдэж байна