ГЭР ХОРООЛЛЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

ГЭР ХОРООЛЛЫН ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД ❗❗❗
Ус зөөврийн автомашинд гэмтэл гарч ус зөөвөр хийх боломжгүй болсон тул хэрэглэгч та бүхэн төвлөрсөн шугамд холбогдсон ус түгээх 2, 7 дугаар худгуудаас усаа авна уу.
“ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ” ТӨХК