ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГЭМТ ХЭРЭГ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР НИЙТ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ ШАРЫН ГОЛ СУМЫН СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ТАСГААС ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА