ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ОРОН ТООНЫ БУС ШТАБЫН ГИШҮҮД ХУРАЛДАВ.

Компанийн гамшгаас хамгаалах орон тооны бус штабын  даргын шийдвэрээр 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны үүрийн 06 цагт гишүүдийг “Цуглар” дохиогоор ажиллуулж улсын хэмжээнд бүх нийтийн бэлэн байдал зарласантай холбогдуулан үүрэг чиглэл өглөө.