БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Дархан-Ууул аймгийн засаг даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний адрийн А/34 тоот захирамжийг үндсэлэн “Бүх нийтийн цэвэрлэгээний аян” зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2023 оны 10 дугаар сарын 12,13-ны өдрүүдэд байгууллагын эргэн тойрон 50м болон хуваарьт нийтийн эзэмшлийн зам талбайн шороо, хог хаягдлыг цэвэрлэв. Цэвэрлэгээнд нийт 45 ажилтан хамрагдсан.