БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Дархан-Уул аймгийн засаг даргын 2023.04.11-ний өдрийн А/34 тоот захирамжаар батлагдсан “Бүх нийтийн цэвэрлэгээний аян” зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2023.04.20-ны өдөр хог хаягдлын цэгийн хуваарьт талбайг цэвэрлэв. Цэвэрлэгээнд нийт 45 ажилтан хамрагдав.