БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Шарын гол сумын засаг даргын тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/99 тоот албан бичгийн дагуу байгууллагын эргэн тойрон, орчны цэвэрлэгээг 2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ. Цэвэрлэгээнд нийт 42 ажилтан хамрагдсан.