БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭГ ХИЙЛЭЭ

Дархан-Уул аймгийн засаг даргын 2023.04.11-ний өдрийн А/34 тоот захирамжаар батлагдсан “Бүх нийтийн цэвэрлэгээний аян” зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2023.04.18-ны өдөр байгууллагын эргэн тойронд 50м зайд гадна, зам талбай, дулаан дамжуулах төв шугамын дагуух бүх нийтийн цэвэрлэгээг хийв. Цэвэрлэгээнд нийт 36 ажилтан хамрагдсан