АЖИЛТНУУДЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана.

Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе! Энэхүү судалгаа “Дулаан Шарын гол” ТӨХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлж дүгнэхэд ашиглагдана. (google.com)