АВТО ЗАМ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГУДАМЖ, ЗАМ ТАЛБАЙН ЦАС МӨСИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ

Авто замын хальтиргаа гулгаатай холбоотой  нийтийн эзэмшлийн гудамж , зам талбайн цас мөсийг цэвэрлэлээ /2021-01-15/